Kolme syytä opiskella taloutta Helsingissä

Helsingin yliopisto on rankattu Suomen parhaimmaksi yliopistoksi. Ei siis ole ihmekään, että sinne saapuu opiskelijoita niin eri puolelta Suomea kuin muualtakin maailmasta. Helsingin yliopistolla politiikan ja talouden tutkimuksen laitokset toimivat samalla kampuksella. Taloustiede on yksi valtiotieteellisen tiedekunnan suurimpia oppiaineita. Tiedekunnassa on yli 400 opiskelijaa ja henkilökuntaakin lähes 40 henkilön verran. Taloustieteen oppiaineeseen valitaan joka vuosi noin 80 uutta pääaineopiskelijaa, mutta hakijoita tiedekuntaan on moninkerroin enemmän. Taloustiedettä voi opiskella myös sivuaineena. Toki taloustiedettä voi opiskella myös ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa sekä opistoissa. Helsinki on hyvä paikka opiskella senkin vuoksi, että siellä on paljon tarjontaa opiskelupaikkojen suhteen.

shutterstock_307217093Erilaisia suoritettavia tutkintoja

Tutkinnon nimike riippuu siitä, missä tutkinnon suorittaa ja kuinka laajat opinnot ovat kyseessä. Yliopistossa suoritettavat tutkinnot ovat taloustieteiden kandidaatin tutkinto ja taloustieteiden maisterin tutkinto. Maisterin tutkinto on aina kandidaatin tutkintoa pitkäkestoisempi. Opintoihin kuuluu teoriaa, ryhmätyötä, omatoimista oppimista kuin tutkimistakin. Tutkiminen onkin pääosassa yliopistolla opiskeltaessa. Siellä kaikki perustuu tutkimuksiin. Monet yliopisto-opiskelijat saavatkin opintojensa jälkeen paikan tutkijana yliopistolta. Verkossa voi opiskella taloustieteitä esimerkiksi työn ohessa. Verkko-opiskelu tapahtuu itsenäisesti teoriaa lukien ja tehtäviä tehden. Verkko-opintoihin voi kuitenkin liittyä myös verkko-oppimisympäristössä suoritettavia teoriatunteja opettajan välityksellä. Myös verkko-opintojen kanssa voi suorittaa esimerkiksi palkanlaskijan tai kirjanpitäjän ammattitutkinnon, joten uuteen ammattiin voi opiskella myös työssäkäyvä.

Helsinki on hyvä paikka opiskella

Helsinki on loistava paikka opiskella siitä syystä, että siellä on tarjontaa niin yliopiston, ammattikorkeakoulun kuin ammattikoulun osalta. Kaikissa näissä opinahjoissa voi opiskella taloustieteitä. Helsingissä voi myös opiskella mitä tahansa sivuaineena taloustieteen opiskelun ohessa. Tarjonta on suuri ja eri tiedekunnat ottavat kymmenittäin uusia opiskelijoita vuosittain. Helsingissä on paljon opiskelijoita, joten myös opiskelija-asuntoja on järjestetty niin Helsinkiin kuin lähipaikkakunnille. Monet koulut tarjoavat opiskelijoilleen mahdollisuutta asua myös koulun asunnoissa. On myös selvää, että Helsingin yliopistolta on helppo lähteä opiskelijavaihtoon. Tämä toki onnistuu muissakin yliopistoissa, mutta Helsingissä tätä mahdollisuutta hyödynnetään erikoisen paljon. Vaihtoon lähteminen tuo opiskeluun kansainvälisyyttä, jota tarvitaan tämän päivän bisneksessä.