Millainen on taloustieteen tulevaisuus

Taloustieteillä on ehdottomasti paikkansa tulevaisuudessa, sillä globalisaatiolle ei näy lähitulevaisuudessa loppua. Yritykset luottavat ekonomistien apuun yhä enemmän taloutensa suunnittelussa ja tilanteensa kartoittamisessa, eivätkä valtio, järjestöt tai peräti yksilöt ole kaukana perässä. Yhä useampi kaipaa asiantuntijan mielipidettä sijoituksien suhteen.

Lisää monimuotoisuutta

Moni maailman johtavista ekonomisteista on yhä mieltä siitä, ettei yksi tai edes muutama malli riitä kuvaamaan taloustieteen järjestelmien monimuotoisuutta ja vaihtelua. Alalla kaivataan aina enemmän luovaa ajattelua, tutkimusta, teorioiden kehittelyä ja käytäntöjen vertaamista teoriaan. Teknologian kasvattaessa rooliaan yhteiskunnassa moni asia tulee muuttumaan – ja on jo muuttunut. Se on painanut oman leimansa myös taloustieteisiin, ja todennäköisesti tulee mutkistamaan talouden ailahteluja entisestään.

Lisäksi moni ekonomisti on sitä mieltä, että ekonomian roolin olisi muututtava. On otettava huomioon, että ekonomistit erehtyvät jatkuvasti, monet asiat ovat ennustuksien ulottumattomissa, talouden muutokset vaativat aikaa, ailahtelut ovat usein peruuttamattomia ja laskentamallit eivät päde moniin tilanteisiin. Talouden ennalta-arvaamattomuus ja monimuotoisuus olisi siis otettava alalla huomioon tarkemmin sen sijaan, että luotetaan taloustieteilijöihin sekä laskelmiin absoluuttisena totuutena.

Jotta alasta saataisiin monipuolisempi, on ehdotettu eri alojen välistä yhteistyötä. Tämä ratkaisu voisi auttaa yhdistämään eri alojen asiantuntijoiden tiedot ja taidot, jotta eri ilmiöitä saataisiin tutkittua tehokkaammin, ja jotta ongelmatilanteisiin saataisiin tuotettua ratkaisuja sen sijaan, että pahennetaan ongelmaa tai aiheutetaan uusia vaikeuksia. Tämä johtaakin taloustieteen tulevaisuuden seuraavaan isoon muutokseen, painopisteen siirtymiseen poispäin mikroekonomiasta.

Makroekonomia vs. mikroekonomia

Viime vuosina taloustieteessä mikroekonomiaan suuntautuminen on ollut muodikasta, mutta monet alan asiantuntijat uskovat, että vähäisemmälle huomiolle jääneen makroekonomian tutkiminen tulee kasvamaan. 1930-luvun lamaa pidetään makromacro-economicekonomian syntynä, ja se johti myös keynesiläisten arvojen kehittymiseen, ja viime vuosikymmenien vapaakaupan seurauksena montaa tahoa on alkanut kiinnostaa makroekonomian tutkimukseen palaaminen, sillä esimerkiksi kehitysmaissa vapaakauppa ei ole tuottanut ennustettua valuma-efektiä, joka parantaisi köyhempien kansanosien asemaa. Lisäksi monien isojen tapahtumien, kuten ympäristö- ja talouskriisien tapahtuminen on lisännyt kiinnostusta niiden syitä ja ennaltaehkäisemistä kohtaan. Makroekonomian tarkastelu voi auttaa selvittämään, kuinka isoja kokonaisuuksia voidaan hallita ja muuttaa tehokkaasti.