Mitä jokaisen tulisi ymmärtää taloustieteestä

Taloustiede on niin laaja aihe, että voi olla vaikeaa arvioida, mikä tieto on tavalliselle kansalaiselle hyödyllistä, ja mikä turhaa. Siksi tässä on tarjolla lista, josta voi tarkastaa, mihin aiheisiin kannattaa perehtyä!

  • Ekonomia jakautuu kahteen eri aihealueeseen, mikro- ja makroekonomiaan. Mikroekonomia keskittyy kuluttajaan, hintoihin ja vastaaviin kapeisiin aiheisiin. Makroekonomiassa puolestaan tarkastellaan suurempia kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi globaalia taloutta.
  • Kysynnän ja tarjonnan laki voikin olla jo monelle tuttu asia. Se on taloustieteen perustuskiviä. Kun tarjonta kasvaa, hinnat laskevat; kun kysyntä kasvaa, hinnat nousevat. Tämä yksinkertainen sääntö voi auttaa ymmärtämään monia asioita.
  • Rajahyöty, eli kun jotain asiaa on enemmän, sitä ei tarvitse niin paljoa. Esimerkiksi henkilölle, joka tienaa 2000 euroa, 200 euroa on iso summa, mutta henkilölle, joka tienaa 2 000 000 euroa, 200 euroa on pieni summa. Tätä periaatetta hyödynnetään tuotteiden hinnoittelussa.
  • Bruttokansantuote mittaa kotimaista tuotantoa kansantaloudessa. Se kertoo, kuinka hyvin maa tuottaa, ja tapahtuuko kehitystä.
  • Talouskasvu on monelle suomalaisEconomic growthellekin tuttu käsite – varmaan jokainen on kuullut pirteitä ennusteita talouden kasvusta tai vakavanaamaisia uhkakuvia aiheeseen liittyen. Talouskasvua mitataan tarkastelemalla prosenttimuutoksia bruttokansantuotteessa. Se kertoo siitä, tuottaako talous enemmän, vähemmän vai saman verran kuin aiemmin.
  • Inflaatio mittaa, kuinka paljon tuotteiden ja palveluiden hinta nousee. Keskuspankit säätelevät inflaatiota, jonka on parasta olla pieni, nollan yläpuolella oleva luku. Vakaan talouden inflaatio on yleensä 2%:n tienoilla, mikä merkitsee, että hinnat kasvavat noin 2%:lla joka vuosi.
  • Korot. Kun lainaa rahaa, on maksettava laina takaisin korkojen kera. Korkoja ohjailevat yleensä keskuspankit. Talouskasvun, inflaation ja korkojen välillä on tärkeä suhde. Kaikki nämä osa-alueet voivat vaikuttaa toisiinsa.
  • Veropolitiikka. Valtion rahankäyttö vaikuttaa talouteen omalla tavallaan. Mikäli valtio käyttää enemmän rahaa, voi kysyntä kasvaa, mikä voi nostaa talouskasvua sekä hintoja, tai päinvastoin. Kun talous on huono, valtio pyrkii vähentämään kulutustaan leikkaamalla budjettinsa eri osa-alueilta.
  • Suhdannevaihtelu. Suhdanteet ovat aina läsnä taloudessa. Noin 7 vuoden välein talous taantuu, ja sitten paranee jälleen. Erittäin pitkä taantuma on lama.