Mitä on mikrotaloustiede?

Uusklassisen taloustieteen teoria pohja on rakennettu kokonaan mikrotaloustieteestä. Tähän kuuluu yksilöiden, yritysten ja kotitalouksien taloudellisten päätösten sekä taloudenhallinnan tutkiminen. Eniten tutkitaan sellaisia markkinoita, joissa on kaupankäyntiä hyödykkeillä. Tässä voidaan tutkia vaikka tietyn tekijän kuten yksilön, yrityksen tai kotitalouden vaikutusta hyödykkeeseen kysynnän ja tarjonnan kautta. Hyödykkeen tuotanto ohjautuu sen hinnan mukaan ja hintaan puolestaan vaikuttavat vahvasti kysyntä sekä tarjonta. Mikrotaloustieteessä saadaan siis vastauksia kysymyksiin siitä, kuinka toimijat tekevät päätöksiä ja millaisia yhteisvaikutuksia päätöksillä on. Teoreettisesti ajatellen tässä tieteessä on yhtenä päämääristä pohtia niitä markkinamekanismeja, jotka määräävät hyödykkeille hinnan ja joiden mukaan vähät resurssit ohjataan eri käyttötarkoituksiin. Kun markkinoiden puolella ei onnistuta ja lopputulos on tehoton, analysoidaan myös markkinahäiriöitä ja toiselta puolelta taas tutkitaan sitä, mitkä ovat ne teoreettiset ehdot, jotka vallitsevat täydellisessä kilpailutilanteessa. Muita tärkeitä tutkimuskohteita on esimerkiksi peliteorian soveltaminen talouteen, tilanteet joissa on epäsymmetristä informaatiota ja valinnat epävarmojen tilanteiden aikana. Tilanne, jossa markkinoilta löytyy suuri määrä sekä ostajia että myyjiä, ilman että yksilö yksin voi vaikuttaa merkittävästi hyödykkeen hintaan, on nimeltään täydellisen kilpailun markkinat. Tämä on kysynnän ja tarjonnan teorian olettamus. Oikeasti tällaiseen tilanteeseen on lähes mahdotonta päästä ja näin ollen aletaan tutkimaan tilannetta, jossa vallitsee epätäydellinen kilpailu. Täydellisen kilpailun markkinat voivat kuitenkin toimia jos tarkastellaan hyvin yksinkertaisia markkinoita.

Koska mikrotaloustiede antaa laajan pohjan tutkimustyöhön, voi siitä soveltaa erilaisia analyysejä monen eri alan käyttöön. Näitä erikoisaloja ovat esimerkiksi:

  • Julkistaloustiede

Tämä tiede omistautua tutkimaan sitä, miten valtion kulutus ja verotus suunnitellaan ja minkälaisia vaikutuksia niillä on.

  • Kaupunkitaloustiede

Tämä on erikoisala, jossa tutkimuksen päämääränä on selvittää, kuinka kaupungit toimivat ja organisoituvat.

  • Poliittinen taloustiede

Poliittisessa taloustieteessä analysoidaan esimerkiksi sitä, miten äänestyskäyttäytyminen vaikuttaa poliittisiin toimiin ja samalla tutkitaan yleisesti poliittisten instituutioiden toimia.

  • Health EconomicsTerveystaloustiede

Tämä tiede tutkii nimensä mukaisesti terveydenhuoltoa, sen rahoitusta sekä toimintaa.

 

 

  • Toimialan taloustiede

Tässä taloustieteen haarassa tutkimuksen kohteena on se, miten yritykset saapuvat ja poistuvat markkinoilta, millainen markkinatilanne on ja miten työkehitys toimii.

  • Työn taloustiede

Tässä keskitytään puolestaan selvittämään miten palkat määräytyvät, miten työllisyys ja työttömyys syntyy ja sitä, minkälainen on työmarkkinoiden dynamiikka eri tilanteiden aikana.