Suomen taloudellinen historia on vaihtelevaa

Suomi on monellakin tapaa todellinen menestystarina, jos mitataan talouden mittarilla. Suomen taloushistoriaa tarkastellessa voidaan huomata, että se on loistava esimerkki globalisaation, toimivan markkinatalouden ja lisääntyvän avoimuuden tuomista saavutuksista. Tuotantorakenteet ovat muuttuneet jatkuvasti ja talous on kasvanut entistäkin kansainvälisempään suuntaan. Elintaso Suomessa on noussut hurjasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Suomi on tällä hetkellä yksi maailman rikkaimmista ja kehittyneimmistä valtioista.1990-luvun alussa tosin koettiin lama. Sen jälkeen elektroniikkateollisuus teki kansainvälisen läpimurron mitenkäs muutenkaan kuin Nokian johdolla. Maailmantaloudessa nähtiin siihen aikaan pitkä vahvan kasvun ajanjakso, joka oli omiaan lisäämään Suomen vientiä niin elektroniikkateollisuuden alalla kuin monilla muillakin aloilla. Tämä taas toi verotuloja Suomeen.

shutterstock_451990699Talouden opiskeleminen Suomessa

Suomen yliopistot ovat tunnetusti korkeatasoisia, eikä ole ihmekään, että yliopistoihin saapuu opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Taloushallintoa voi toki opiskella myös ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuksena myös työn ohessa. Taloushallinnon koulutus on moninaista ja siinä voi erikoistua useille eri aloille. Taloushallintoon kuuluu palkanlaskentaa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä, kannattavuutta ja budjetointia, osto- ja myyntireskontria sekä talouden johtamista. Koulutuksessa on siis kaikille yhteisiä, pakollisia kursseja, mutta suurimman osan kursseista saa valita itse. Kirjanpitäjän ja palkanlaskijan tutkinnot ovat yleisimpiä ja sopivat loistavasti niille, jotka eivät ole opiskelleet taloushallintoa aikaisemmin ja niille, joilla ei ole työkokemusta kyseiseltä alalta. Taloustieteiden kandidaatin tutkinto on hyvä alku taloushallinnon uralla.

Maailman tilanne vaikuttaa Suomeen

Taloudesta puhuttaessa on selvää, että muun maailman tilanne vaikuttaa myös Suomeen. Jos maailmalla menee huonosti, ei Suomellakaan voi mennä kovin hyvin. Esimerkiksi Euroopan Keskuspankki on joutunut laskemaan lainojen korot alemmaksi kuin pitkiin aikoihin. Tämä vaikuttaa myös Suomen pankkeihin. Täälläkään korot eivät ole yhtään sen ylempänä, joten on selvää, että tästä hyötyvät asuntovelkaiset. Matalien korkojen toivotaan jatkuvan mahdollisimman pitkään, mutta nyt näyttää siltä, että vuosi 2017 tuo tullessaan hieman parempia ennusteita koko Eurooppaan. Talous tulisi siis tasaantumaan, mutta työttömyys jatkaa valitettavasti edelleen kasvuaan. Työttömyys onkin yksi tämän hetken suurimmista ongelmista. Se pitäisi saada kitkettyä pois, mutta keinot alkavat loppumaan.