Kolme syytä opiskella taloutta Helsingissä

Kolme syytä opiskella taloutta Helsingissä

Helsingin yliopisto on rankattu Suomen parhaimmaksi yliopistoksi. Ei siis ole ihmekään, että sinne saapuu opiskelijoita niin eri puolelta Suomea kuin muualtakin maailmasta. Helsingin yliopistolla politiikan ja talouden tutkimuksen laitokset toimivat samalla kampuksella. Taloustiede on yksi valtiotieteellisen tiedekunnan suurimpia oppiaineita. Tiedekunnassa on yli 400 opiskelijaa ja henkilökuntaakin lähes 40 henkilön verran. […]

Neljä syytä harkita talouden opiskelemista

Neljä syytä harkita talouden opiskelemista

Onko oma urasi vielä mietinnässä? Punnitsetko esimerkiksi merkonomin, tradenomin tai ekonomin uraa? Talous- ja kaupallisen alan osaamista tarvitaan kaikilla aloilla. Koulutus on hyvä pohja myös niissä tapauksissa, jos kuitenkin jossain vaiheessa haluatkin hankkia osaamista esimerkiksi joltain toiseltakin alalta. Esimerkiksi, jos eläintenhoitajalla on myös vaikkapa merkonomin tutkinto taskussaan, on hänen huomattavasti […]

Suomen taloudellinen historia on vaihtelevaa

Suomen taloudellinen historia on vaihtelevaa

Suomi on monellakin tapaa todellinen menestystarina, jos mitataan talouden mittarilla. Suomen taloushistoriaa tarkastellessa voidaan huomata, että se on loistava esimerkki globalisaation, toimivan markkinatalouden ja lisääntyvän avoimuuden tuomista saavutuksista. Tuotantorakenteet ovat muuttuneet jatkuvasti ja talous on kasvanut entistäkin kansainvälisempään suuntaan. Elintaso Suomessa on noussut hurjasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Suomi on tällä […]

Suomen kolme tunnetuinta pankkia ja niiden historia

Suomen kolme tunnetuinta pankkia ja niiden historia

Suomessa toimii tällä hetkellä 257 luottolaitosta. Asukasmäärään nähden pankkien lukumäärä on kansainvälisesti vertailtuna korkea. Kolme suurinta pankkia ovat tällä hetkellä OP Ryhmä, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Danske Bank Oyj. Ne ovat nykyisin suoraan Euroopan keskuspankin valvonnassa. Pienempiä pankkeja valvoo Finanssivalvonta. Suomessa toimii paljon myös itsenäisiä osuus- ja säästöpankkeja. Yksi […]

Paras yliopisto rahoituksen opiskeluun Suomessa ja ulkomailla

Paras yliopisto rahoituksen opiskeluun Suomessa ja ulkomailla

Rahoituksen opiskeleminen kiinnostaa monia. Se tarjoaa mahdollisuuden toimia tehtävissä, jotka liittyvät yrityksen rahoituksen suunnittelemiseen, toteutukseen ja valvontaan vaativissa tehtävissä. Rahoituksen opinnoissa käydään läpi muun muassa pitkän ja lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelmia, rahoitusmarkkinoita, rahoituksen välineitä, kansainvälistä rahoitusta ja tilinpäätösanalyysiä. Suomessa rahoituksen alan koulutusta tarjoavat niin ammatilliset oppilaitokset kuin korkeakoulut ja yliopistot. Rahoitusta […]

Kaikkien aikojen merkittävimpiä ekonomisteja

Kaikkien aikojen merkittävimpiä ekonomisteja

Moni ekonomisti on jättänyt jälkensä historiaan ja muuttanut maailmaa merkittävästi. Tälläkin hetkellä useat ekonomistit taistelevat vaikutusvallasta ja historian kirjoihin pääsemisestä. Tässä tutustumme muutamaan kaikkien aikojen merkittävimmistä taloustieteilijöistä. Adam Smith oli 1700-luvulla elänyt Skotlannissa opiskellut taloustieteilijä, joka pääsi sittemmin Yhdysvaltojen 20 dollarin seteliin. Smithin kirjoittama Kansojen varallisuus on edelleenkin monien taloustieteen […]

Mitä jokaisen tulisi ymmärtää taloustieteestä

Mitä jokaisen tulisi ymmärtää taloustieteestä

Taloustiede on niin laaja aihe, että voi olla vaikeaa arvioida, mikä tieto on tavalliselle kansalaiselle hyödyllistä, ja mikä turhaa. Siksi tässä on tarjolla lista, josta voi tarkastaa, mihin aiheisiin kannattaa perehtyä! Ekonomia jakautuu kahteen eri aihealueeseen, mikro- ja makroekonomiaan. Mikroekonomia keskittyy kuluttajaan, hintoihin ja vastaaviin kapeisiin aiheisiin. Makroekonomiassa puolestaan tarkastellaan […]

Mitä on makrotaloustiede

Mitä on makrotaloustiede

Kansantaloustieteen eli taloustieteen yksi osa-alueista on makrotaloustiede. Tässä käsittelyn kohteena ovat ne ilmiöt, jotka kattavat koko talouden. Koko talouden tutkinta voidaan jakaa myös osiin, missä tarkastellaan yritysten, yksilöiden ja kotitalouksien käyttäytymistä. Makrotaloustiede on kuin mikrotaloustieteen vastakohta. Mikrotaloustieteestä tutkitaan yksilöiden, yritysten ja kotitalouksien taloutta sisältä käsin, kun taas makrotaloustieteessä tutkitaan niitä […]

Millaisia töitä taloustieteen tutkinnolla saa

Millaisia töitä taloustieteen tutkinnolla saa

Moni valitsee nykyisin taloustieteen tutkinnon, sillä ammatti on globaaleilla markkinoilla päässyt nauttimaan kasvavaa arvostusta. Taloustieteen alalta valmistuvalla onkin edessään monipuoliset työmahdollisuudet sekä erinomaiset palkat. Akateemisen taloustieteen tutkinnon suorittanut eli ekonomisti ja tieteellisen taloustieteen tutkinnon suorittanut taloustieteilijä työllistyvät yleensä samankaltaisiin rooleihin. Taloustieteilijällä on yleensä asiantuntemusta spesifeistä aiheista, joten he usein päätyvät […]

Millainen on taloustieteen tulevaisuus

Millainen on taloustieteen tulevaisuus

Taloustieteillä on ehdottomasti paikkansa tulevaisuudessa, sillä globalisaatiolle ei näy lähitulevaisuudessa loppua. Yritykset luottavat ekonomistien apuun yhä enemmän taloutensa suunnittelussa ja tilanteensa kartoittamisessa, eivätkä valtio, järjestöt tai peräti yksilöt ole kaukana perässä. Yhä useampi kaipaa asiantuntijan mielipidettä sijoituksien suhteen. Lisää monimuotoisuutta Moni maailman johtavista ekonomisteista on yhä mieltä siitä, ettei yksi […]