Paras yliopisto rahoituksen opiskeluun Suomessa ja ulkomailla

Paras yliopisto rahoituksen opiskeluun Suomessa ja ulkomailla

Rahoituksen opiskeleminen kiinnostaa monia. Se tarjoaa mahdollisuuden toimia tehtävissä, jotka liittyvät yrityksen rahoituksen suunnittelemiseen, toteutukseen ja valvontaan vaativissa tehtävissä. Rahoituksen opinnoissa käydään läpi muun muassa pitkän ja lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelmia, rahoitusmarkkinoita, rahoituksen välineitä, kansainvälistä rahoitusta ja tilinpäätösanalyysiä. Suomessa rahoituksen alan koulutusta tarjoavat niin ammatilliset oppilaitokset kuin korkeakoulut ja yliopistot. Rahoitusta […]

Kaikkien aikojen merkittävimpiä ekonomisteja

Kaikkien aikojen merkittävimpiä ekonomisteja

Moni ekonomisti on jättänyt jälkensä historiaan ja muuttanut maailmaa merkittävästi. Tälläkin hetkellä useat ekonomistit taistelevat vaikutusvallasta ja historian kirjoihin pääsemisestä. Tässä tutustumme muutamaan kaikkien aikojen merkittävimmistä taloustieteilijöistä. Adam Smith oli 1700-luvulla elänyt Skotlannissa opiskellut taloustieteilijä, joka pääsi sittemmin Yhdysvaltojen 20 dollarin seteliin. Smithin kirjoittama Kansojen varallisuus on edelleenkin monien taloustieteen […]

Mitä jokaisen tulisi ymmärtää taloustieteestä

Mitä jokaisen tulisi ymmärtää taloustieteestä

Taloustiede on niin laaja aihe, että voi olla vaikeaa arvioida, mikä tieto on tavalliselle kansalaiselle hyödyllistä, ja mikä turhaa. Siksi tässä on tarjolla lista, josta voi tarkastaa, mihin aiheisiin kannattaa perehtyä! Ekonomia jakautuu kahteen eri aihealueeseen, mikro- ja makroekonomiaan. Mikroekonomia keskittyy kuluttajaan, hintoihin ja vastaaviin kapeisiin aiheisiin. Makroekonomiassa puolestaan tarkastellaan […]

Mitä on makrotaloustiede

Mitä on makrotaloustiede

Kansantaloustieteen eli taloustieteen yksi osa-alueista on makrotaloustiede. Tässä käsittelyn kohteena ovat ne ilmiöt, jotka kattavat koko talouden. Koko talouden tutkinta voidaan jakaa myös osiin, missä tarkastellaan yritysten, yksilöiden ja kotitalouksien käyttäytymistä. Makrotaloustiede on kuin mikrotaloustieteen vastakohta. Mikrotaloustieteestä tutkitaan yksilöiden, yritysten ja kotitalouksien taloutta sisältä käsin, kun taas makrotaloustieteessä tutkitaan niitä […]

Millaisia töitä taloustieteen tutkinnolla saa

Millaisia töitä taloustieteen tutkinnolla saa

Moni valitsee nykyisin taloustieteen tutkinnon, sillä ammatti on globaaleilla markkinoilla päässyt nauttimaan kasvavaa arvostusta. Taloustieteen alalta valmistuvalla onkin edessään monipuoliset työmahdollisuudet sekä erinomaiset palkat. Akateemisen taloustieteen tutkinnon suorittanut eli ekonomisti ja tieteellisen taloustieteen tutkinnon suorittanut taloustieteilijä työllistyvät yleensä samankaltaisiin rooleihin. Taloustieteilijällä on yleensä asiantuntemusta spesifeistä aiheista, joten he usein päätyvät […]

Millainen on taloustieteen tulevaisuus

Millainen on taloustieteen tulevaisuus

Taloustieteillä on ehdottomasti paikkansa tulevaisuudessa, sillä globalisaatiolle ei näy lähitulevaisuudessa loppua. Yritykset luottavat ekonomistien apuun yhä enemmän taloutensa suunnittelussa ja tilanteensa kartoittamisessa, eivätkä valtio, järjestöt tai peräti yksilöt ole kaukana perässä. Yhä useampi kaipaa asiantuntijan mielipidettä sijoituksien suhteen. Lisää monimuotoisuutta Moni maailman johtavista ekonomisteista on yhä mieltä siitä, ettei yksi […]

Mitä on mikrotaloustiede?

Mitä on mikrotaloustiede?

Uusklassisen taloustieteen teoria pohja on rakennettu kokonaan mikrotaloustieteestä. Tähän kuuluu yksilöiden, yritysten ja kotitalouksien taloudellisten päätösten sekä taloudenhallinnan tutkiminen. Eniten tutkitaan sellaisia markkinoita, joissa on kaupankäyntiä hyödykkeillä. Tässä voidaan tutkia vaikka tietyn tekijän kuten yksilön, yrityksen tai kotitalouden vaikutusta hyödykkeeseen kysynnän ja tarjonnan kautta. Hyödykkeen tuotanto ohjautuu sen hinnan mukaan […]

5 Parasta suomenkielistä taloustieteen yliopistoa

5 Parasta suomenkielistä taloustieteen yliopistoa

Moni miettii, mistä saisi parhaat eväät ekonomistin uralle. Kysymys on kilpailukeskeisessä työmaailmassa hyvä, sillä moni ekonomistit työllistyy yritysmaailmaan, missä etsitään parhaita ja pätevimpiä työntekijöitä, jotta yrityksen menestys olisi taattu. Maailman tunnetuimmat taloustieteen yliopistot ovat tunnettuja, mutta missä opiskella korkealaatuinen taloustieteen tutkinto suomeksi? 1. Helsingin yliopisto. Helsingin yliopisto pärjää joka vuosi […]

Mitä taloustiede on?

Mitä taloustiede on?

Mitä taloustiede on? Taloustiede lasketaan osaksi yhteiskuntatieteitä, mutta se keskittyy tutkimaan talouden ilmiöitä ja taloudellisiin päätöksiin liittyviä käyttäytymismalleja ja motiiveja. Siinä voidaan tutkia esimerkiksi sitä, miten hyödykkeitä, kuten tuotetta tai tavaraa, kulutetaan, miten markkinat toimivat kokonaisuutena ja miten inflaation sekä talouskasvun aikojen kysymyksiin voidaan löytää vastauksia. Taloustiede ei erityisesti tutki […]